De vitale werkplek, een langetermijnbenadering

Gelukkige en gezonde medewerkers zijn van cruciaal belang voor het succes van de organisatie. Het stimuleren van medewerkersbetrokkenheid en -productiviteit en het verlagen van de zorgkosten zijn de belangrijkste redenen waarom organisaties investeren in vitaliteitsprogramma’s en de gezondheid van hun werknemers. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat welzijn op de werkplek geen snelle of kortetermijnoplossing is. Een vitale werkplek wordt zeker niet iets dat eenvoudig wordt bereikt door het implementeren van een fitnesstracker alleen. Het succes van een vitaliteitsprogramma is afhankelijk van het ontwerp en de uitvoering van het programma. Belangrijk is het hebben van een langetermijnvisie en het maken van incrementele verbeteringen in het programma.

Een van de grootste fouten die bedrijven maken, is een wellness benadering van op zichzelf staande lessen en eenmalige events. De hoop is dat deze op gezondheid gerichte activiteiten de boodschap naar voren brengen dat de gezondheid van werknemers belangrijk is. Wanneer activiteiten echter geen onderdeel zijn van een grotere, geïntegreerde welzijnsstrategie zullen ze waarschijnlijk falen. Vier voorbeelden van veel voorkomende fouten op het gebied van corporate wellness zijn: het uitvoeren van risicobeoordelingen betreffende de gezondheid; het gebruik van incentive-programma’s; en uitsluitend afhankelijk zijn van een derde partij. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze individueel worden uitgevoerd zonder onderdeel uit de maken van de langetermijnvisie die nodig is voor succes.

Individuele gezondheidsevaluaties kunnen integraal onderdeel uitmaken van een groter vitaliteitsprogramma, maar wanneer ze op zichzelf worden ingezet, zijn ze niet effectief. Gezondheidsevaluaties bevragen medewerkers over de risico’s in hun levensstijl zoals roken, fysieke inactiviteit, slechte voeding, en hoge stressniveaus. Vaak worden de onderzoeken gecombineerd met een fysieke beoordeling om risicofactoren zoals bloeddruk, cholesterol en gewicht te meten. Wanneer gezondheidsevaluaties worden gebruikt als een solitair instrument, dienen ze om loyaal personeel te herinneren aan hun gezondheidsrisico’s, maar geven ze hen niet de middelen om hun levensstijl te veranderen.

Stimuleringsprogramma’s zijn gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat mensen zich rationeel gedragen naar hoe ze daarvoor betaald worden. Mensen zijn in feite niet altijd rationeel en doen vaak dingen die in strijd zijn met hun eigen belangen. Denk bijvoorbeeld aan roken of overconsumptie van ongezond voedsel. Tevens vervallen medewerkers vaak weer in hun ongezonde gewoonten wanneer het stimuleringsprogramma verdwijnt. Stimuleringsprogramma’s zijn niet alleen weinig effectief, ze kunnen ook leiden tot wrevel onder medewerkers. Sterker nog, ze kunnen meer kwaad dan goed doen door kortetermijnoplossingen te promoten in plaats van op lange termijn vooruitgang te boeken.

Afhankelijk zijn van een derde, bijvoorbeeld uw collectieve zorgverzekeraar of de diensten van een derde is geen gezondheids- of vitaliteitsprogramma. Uw partner heeft waarschijnlijk een website met veel uitstekende bronnen, maar het sturen van medewerkers naar een website en verwachten dat ze proactief zijn bij het verbeteren van hun gezondheid, zal niet werken. Medische deskundigen en lifestyle coaches kunnen uitstekende middelen bieden, maar nogmaals, je kunt er niet vanuit gaan dat medewerkers deze middelen zelf vinden wanneer ze die nodig hebben.

 

Een succesvol vitaliteitsprogramma op de werkplek dat resultaten op de korte en lange termijn oplevert, omvat leiderschapsondersteuning, betrokkenheid van medewerkers, de juiste communicatie en het tussentijds meten van resultaten.

Leiderschapsondersteuning is essentieel voor de verdere promotie en het succes van een corporate wellness-programma. Leiders moeten een gezonde leefstijl bepleiten door niet alleen het belang ervan te promoten, maar ook door het goede voorbeeld te geven. Vitaliteit op de werkplek moet worden ingebed in de bedrijfscultuur en worden geïntegreerd in de visie en het doel van de organisatie. Een cultuur van gezondheid en welzijn gaat over meer dan gezonde voedselopties en een jaarlijkse 10K-run. Om een welzijnscultuur te creëren, moet een bedrijf dingen aanbieden zoals flexibele werkschema’s, sociale ondersteuning, een gezonde fysieke omgeving en beleidsmaatregelen en -initiatieven voor gezondheidsbevordering.

Betrokkenheid van werknemers bij de welzijnsfilosofie en -initiatieven van het bedrijf is de sleutel tot acceptatie. Een programma dat wordt opgelegd aan werknemers zal niet zo effectief zijn als een programma waar werknemers zich verantwoordelijk voor voelen. Echte betrokkenheid van medewerkers zal worden bereikt wanneer werknemers eigenaar zijn van het programma, zelfstandig, de voordelen begrijpen, en voortdurend betekenisvolle bijdragen kunnen leveren. Door werknemers te vragen om via focusgroepen, enquêtes en welzijnscommissies mee te doen, helpen ze het bedrijf om investeringen te doen waar ze nodig en gewenst zijn.

Strategische communicatie is een essentieel onderdeel van een effectief welzijnsprogramma voor de werkplek. Duidelijke berichten over wat het programma inhoudt, hoe het werkt, de voordelen ervan en hoe mee te doen, zal medewerkersbetrokkenheid stimuleren en helpen bij het wegnemen van barrières voor participatie. Om het meest effectief te zijn, moet communicatie worden afgestemd op de doelgroep. Belangrijk zijn de frequentie, variatie en multichannel. Zoals elke goed ontworpen verkoop- en marketingboodschap, wilt u dat wellnesscommunicatie aanspreekt.

Het meten van resultaten is de sleutel tot het beoordelen van welke wellness-initiatieven op de werkplek goed werken (en welke niet zo goed werken). Het evalueren van succes vereist dat u aan het begin van een programma basisgegevens hebt om resultaten mee te vergelijken. Goed ontworpen en goed uitgevoerde programma’s zullen een positieve return on investment en een aanzienlijke verbetering van de gezondheid van werknemers opleveren [1]. Bij het evalueren van het succes van het programma, moet een organisatie ook kijken naar medewerkersbetrokkenheid, -moraal, -retentie en -loyaliteit. Al deze worden positief beïnvloed door een gezonde organisatie.

Vitaliteit op de werkplek is breed en soms moeilijk te bevatten. Als gevolg hiervan starten veel organisaties met vitaliteitsoplossingen die one-size-fits-all en vaak niet doeltreffend zijn. Het begrijpen van welzijn op de werkplek en de kritische succesfactoren is niet eenvoudig, maar een strategisch gepland en geïmplementeerd vitaliteitsprogramma levert de werknemers en het bedrijf aanzienlijke voordelen op.

Meer weten? Neem contact met ons op.

[1] https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2009.0626