Emotionele Intelligentie

Emotionele Intelligentie (EI) is al meer dan twee decennia een belangrijk onderwerp dankzij het werk van Daniel Goleman en zijn boek Emotional Intelligence. Het boek richt zich op de rol die emoties spelen in gedachte, besluitvorming en individueel succes, en dat deze rol veel groter is dan de meeste mensen beseffen. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat er een positief verband bestaat tussen EI en psychologisch welbevinden. [1] In het bijzonder, zelfvertrouwen, tevredenheid met het leven, en zelfacceptatie zijn het grootst bij mensen die een hoog niveau van EI hebben. Traditioneel was het werk een plek waar van medewerkers werd verwacht dat ze 'emoties buiten laten'. De boeken en het onderzoek van Goleman zijn echter altijd gericht geweest op EI en haar rol in het bedrijfsleven en hebben directe verbanden blootgelegd tussen emotionele intelligentie en bedrijfsresultaten. Wanneer iemand heeft een hoog niveau van EI heeft, heeft hij/zij de mogelijkheid om emoties in zichzelf en anderen waar te nemen, controleren, en evalueren. Mensen met een hoog niveau van EI zijn goed in begrip en in relatie tot anderen en deze vaardigheden hebben een aanzienlijke invloed op niet alleen de arbeidsrelaties, maar ook de -prestaties. EI wordt zelfs beschouwd als een factor met…