Veerkracht, wat managers kunnen doen

Om te slagen in een alsmaar en snel veranderende zakelijke omgeving, moeten organisaties sterk en veerkrachtig zijn. Bedrijven moeten in staat zijn om verandering en uitdagingen te omarmen, obstakels te overwinnen en zich kunnen herpakken na tegenslagen. Om dit te doen, zijn veerkrachtige werknemers nodig die het hoofd kunnen bieden aan de hoge stressniveaus die soms voorkomen in harde zakelijke omgevingen.

Omgaan met hoge niveaus van stress vormt een uitdaging voor de meeste werkplekken. Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk constateerde dat 22% van de werknemers in Ierland (waar ons hoofdkantoor is gevestigd) zei dat ze stress op het werk “altijd” of “meestal” ervoeren [1]. Zonder stress te beheersen zullen werknemers minder productief zijn als gevolg van absenteïsme, presenteïsme, slechte prestaties en lage betrokkenheid. Elk jaar lijden meer dan 500.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk aan werk gerelateerde stress, depressie of angst. Dit leidt tot meer dan 12 miljoen verloren werkdagen [2].

Definiëren van veerkracht

Veerkrachtig zijn betekent effectief omgaan met uitdagingen en veranderingen. Het is het vermogen om stress of pijn te ervaren, obstakels te overwinnen, tegenslagen te beheersen of een plotselinge verandering het hoofd te bieden terwijl je positief en optimistisch blijft.

Veerkracht is een verworven vaardigheid die zich in de loop van de tijd ontwikkelt wanneer mensen levenservaringen, perspectieven en het vermogen om zichzelf en hun emoties te beheren vergaren. Veerkracht is ook een factor van een goed ondersteuningsnetwerk (familie, vrienden en collega’s) en een zelfvertrouwen en vaardigheden. Een veerkrachtig persoon is in staat om zijn of haar gevoelens en impulsen onder ogen te zien en te managen, kan hulp zoeken wanneer het nodig is en heeft goede probleemoplossende vaardigheden. Veerkrachtige mensen zien zichzelf ook als veerkrachtig en als ze geconfronteerd worden met moeilijke situaties of problemen, benaderen ze de kwestie niet vanuit het standpunt van een hulpeloos slachtoffer.

Veerkracht op de werkplek

Een veerkrachtig team kan goed presteren onder druk en kan verandering omarmen. Veerkrachtige werknemers kijken uit, blijven niet hangen in problemen, en kunnen hun productiviteit en positieve vooruitzichten handhaven in het licht van onverwachte tegenslagen of dagelijkse frustraties over het werk.

Managers spelen een belangrijke rol bij het opbouwen van veerkrachtige werknemers en kunnen een emotioneel sterk team creëren door:

 1. Stel een doel: Medewerkers moeten hun doel kennen en begrijpen welke bijdrage ze leveren aan de grotere organisatie. Een effectieve manager versterkt zijn doelstellingen en doelen, zodat werknemers het grotere geheel en de waarde van hun werk zien. Zonder een duidelijk doel kan het voor medewerkers moeilijker zijn om veerkrachtig te zijn en zich goed te houden in moeilijke situaties. Zonder doel kunnen ze opgeven en hopeloos worden.
 2. Geef vertrouwen: Vertrouwen is van cruciaal belang voor open communicatie en wanneer werknemers comfortabel zijn zich kwetsbaar op te stellen, vragen te stellen, hulp te zoeken en risico’s te nemen, kunnen ze veerkrachtiger zijn. Medewerkers die elkaar vertrouwen, werken vaker samen en bieden elkaar de ondersteuning die nodig is om moeilijke situaties te doorstaan.
 3. Zorg voor een beheersbare werkdruk: onhandelbare werkdruk vormt een bedreiging voor de veerkracht. Als werknemers gedurende een lange periode overwerkt zijn, zullen ze minder veerkrachtig, minder creatief en minder productief worden. Hoewel het beheersen van werkdruk een uitdaging kan zijn, zijn er manieren om het probleem effectief aan te pakken:
  • Managers kunnen hun team betrekken in een open gesprek over wie te veel werk heeft en wie meer werk aankan.
  • Het vaststellen en communiceren van duidelijke prioriteiten kan werknemers helpen zich te concentreren op het meest kritische werk.
  • Door flexibele werkafspraken mogelijk te maken, kunnen werknemers hun persoonlijke en professionele prioriteiten beter in balans brengen en dit bouwt vertrouwen en veerkracht op terwijl stress wordt verminderd.
 4. Autonomie geven: wanneer werknemers de vrijheid krijgen om voor zichzelf te denken en beslissingen te nemen, zullen ze niet alleen gelukkiger en productiever zijn [3], maar ze zullen ook veerkrachtiger zijn. Wanneer werknemers de vrijheid hebben die ze nodig hebben om hun werk te doen, zijn ze zelfverzekerder en vindingrijker en proberen ze hun eigen problemen op te lossen. Zonder autonomie nemen werknemers een slachtoffermentaliteit aan en hebben ze niet het vertrouwen om problemen aan te pakken. Managers moeten werknemers aanmoedigen om hun eigen beslissingen te nemen, risico’s te nemen en nieuwe dingen te proberen. Mislukkingen moeten worden gezien als een kans om te leren, niet als fouten.
 5. Faciliteer relaties: sterke en veerkrachtige teams hebben sterke connecties. Ze vertrouwen elkaar en werken samen bij het aanpakken van uitdagingen in plaats van dat ze veroordelend en kritisch zijn. Relaties met werknemers worden opgebouwd door de tijd die ze samen doorbrengen, zoals in sociale activiteiten en trainingen, en tijdens het samenwerken op de werkvloer. Managers moeten werknemers aanmoedigen om contact met elkaar op te nemen voor hulp. Dit bouwt het vertrouwen op en versterkt het gemeenschappelijke doel dat nodig is om veerkrachtig te zijn wanneer er tegenvallers zijn.
 6. Focus op wellness: wanneer werknemers gezond zijn, zijn ze gelukkiger en veerkrachtiger. De gezondheid van werknemers moet worden bevorderd als onderdeel van een groter welzijnsprogramma voor werknemers en moet gericht zijn op het aanmoedigen van fysieke activiteit en gezondheidseducatie.

Het bevorderen van een veerkrachtig personeelsbestand is een noodzakelijk onderdeel van zakelijk succes op lange termijn. Als medewerkers niet veerkrachtig zijn, kunnen ze niet effectief omgaan met stress en moeilijke situaties en het bedrijf zal lijden onder verzuim, presenteïsme, slechte prestaties en een lage betrokkenheid van werknemers. De weg naar succes is soms hobbelig en veerkrachtige medewerkers zijn in staat om uitdagingen aan te gaan en van tegenslagen te leren terwijl ze een optimistisch perspectief behouden.

[1] https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/employers-urged-to-use-new-tool-to-measure-workplace-stress-1.3270374

[2] http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/

[3] https://www.lsbf.org.uk/blog/news/business-economy/trust-autonomy-important-workplace-happiness-productivity/112476

 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.